Parte 1 – Lección 8

Az ESTAR létige és használata (108db kártya)